Inscripción: Cómo emprender en Insurtech

Eskatzailea / Solicitante

Izena / Nombre*
 
Abizenak / Apellidos*
 
NAN / DNI*
 
Helbide eletronikoa / E-mail*
 
UPV/EHUko fakultatea/unibertsitate eskola: / Facultad/Escuela Universitaria de la UPV/EHU a la que pertenece:*
 
DATUEN BABES KLAUSULA / CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS
Betetzeko datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen legerian xedatutakoa, jakinarazten dizugu bilduko diren datu pertsonalak informatikoki tratatuko direla, lehiaketaren sarbidea eta kontrola kudeatzeko. Halaber, jakinarazten dizugu datuotan sartu, datuak zuzendu, datuak ezereztu eta datuen aurka egiteko eskubidea duzula eta horretarako fitxategiaren arduradunarengana jo behar duzula, hala posta elektronikoz (zitek@ehu.eus) nola ohiko postaren bidez (helbidea: Bizkaiko Campuseko Ekintzailetzako eta Transferentziako zuzendaria, Zitek, Errektoregoa, Sarriena auzoa z.g., 48940 Leioa, Bizkaia).
En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le informamos que los datos personales recabados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de gestionar el acceso y control del concurso. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero por correo electrónico: zitek@ehu.eus, o por correo convencional en la dirección siguiente: Directora de Emprendimiento y Transferencia del Campus de Bizkaia, Zitek, Edificio Rectorado, B/Sarriena s/n, 48940 Leioa, Bizkaia.

Esta web utiliza cookies, puedes ver aquí la Política de Cookies