Inscripción: Emprender en Comunicación – Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación

  Ikastaro hau Zitek-ek antolatu du. Ez ahaztu Ziteken zuri laguntzeko daudela, bisita iezaiezu, zure proiektua azaldu eta animatu zaitez horiek gauzatzera. Zalantzak edo iruzkinak: jemimacano@dooscolectivo.es

  Este curso ha sido organizado por Zitek y la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación. No olvides que en Zitek están para ayudarte, visítales, coméntales tus proyectos y anímate a llevarlos a cabo. Para dudas o comentarios: jemimacano@dooscolectivo.es

  Eskatzailea / Solicitante

  Posta elektronikoa / Correo electrónico*

  Izena / Nombre

  Abizenak / Apellidos

  Zure fakultatea/zentroa: / Facultad/Centro al que perteneces:

  Ikasketak/Maila: / Estudios/Curso:

   

  Proiektua / Proyecto

  Proiektua / Proyecto

  Zein lanbide-arlotan inskribatzen da zure proiektua?* / ¿En qué área profesional se inscribe tu proyecto?*
  Publizitatea eta harreman publikoak: community management, agentzia, beste batzuk / Publicidad y relaciones públicas: community management, agencia, otrosIkus-entzunezkoak: sorkuntza, programazioa/hedapena, hirugarrenentzako zerbitzuak, beste batzuk / Audiovisuales: creación, programación/difusión, servicios a terceros, otrosKazetaritza: albisteak, storytelling, script, eta abar / Periodismo: noticias, storytelling, script, otrosBeste batzuk / Otros

  Zein fasetan dago zure proiektua?* / ¿En qué fase se encuentra tu proyecto?*
  Aukerak baloratzen ari naiz, oso zehaztutak egon gabe / Estoy vislumbrando opciones, sin estar muy definido mi plan de acciónNire ibilbideari ekin diot, baina asko dago erabakitzeko / He iniciado mi andadura pero con mucho por decidir o conseguir todavíaDenbora daramat martxan, nire kudeaketa eta plangintza hobetu nahi dut / Llevo tiempo en marcha, pero deseo mejorar mi gestión y planificación

  Ba al duzu esperientziarik ekiten beste proiekturen batean?* / ¿Tienes experiencia previa en emprender algún otro proyecto?*
  Bai, sektore berean / Sí, en el mismo sectorBai, beste jarduera edo maila batean / Sí, en otra actividad o nivel dentro del mismoEz / No

   

  DATUEN BABES KLAUSULA / CLAUSULA PROTECCIÓN DE DATOS

  Betetzeko datu pertsonalen babeserako indarrean dagoen legerian xedatutakoa, jakinarazten dizugu bilduko diren datu pertsonalak informatikoki tratatuko direla, lehiaketaren sarbidea eta kontrola kudeatzeko. Halaber, jakinarazten dizugu datuotan sartu, datuak zuzendu, datuak ezereztu eta datuen aurka egiteko eskubidea duzula eta horretarako fitxategiaren arduradunarengana jo behar duzula, hala posta elektronikoz (zitek@ehu.eus) nola ohiko postaren bidez (helbidea: Bizkaiko Campuseko Ekintzailetzako eta Transferentziako zuzendaria, Zitek, Errektoregoa, Sarriena auzoa z.g., 48940 Leioa, Bizkaia).

  En cumplimiento de la legislación vigente de protección de datos personales, le informamos que los datos personales recabados serán objeto de tratamiento informatizado con la finalidad de gestionar el acceso y control del concurso. Igualmente, le informamos que podrá ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero por correo electrónico: zitek@ehu.eus, o por correo convencional en la dirección siguiente: Directora de Emprendimiento y Transferencia del Campus de Bizkaia, Zitek, Edificio Rectorado, B/Sarriena s/n, 48940 Leioa, Bizkaia.

  Esta web utiliza cookies propias para su correcto funcionamiento. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Ver Política de cookies
  Privacidad